Divider

Advies van Balens
Wat moet ik doen in het geval van een klacht of claim?

U weet maar nooit wanneer en of u in een claimsituatie terecht zal komen. Daarom hebt u een verzekering afgesloten: om er gerust op te kunnen zijn dat, als een dergelijke situatie zich voordoet, er hulp en ondersteuning aanwezig is om u erdoorheen te loodsen. Desondanks kunnen klachten of claims u veel stress bezorgen, hoe goed uw verzekering ook is. Bovendien kan het hele proces zeer tijdrovend zijn en u veel kosten, zowel in financiële zin als met betrekking tot uw reputatie...

Download Advies van Balens

 

Verzekering voor therapeuten: een korte inleiding

Men heeft vaak een nogal negatief beeld van verzekering, maar een verzekering is vaak het enige dat bescherming kan bieden tegen onverwacht verlies van inkomen. Ook in het belang van een professionele uitstraling en het beschermen van uw klanten is een verzekering van essentieel belang. Omdat veel advocaten tegenwoordig werken met het principe 'no win, no fee', waarbij men bij een ongunstige afloop geen honorarium rekent, is het nu mogelijk geworden voor bijna iedereen om een rechtszaak aan te spannen, ongeacht financieel vermogen. Als u iemand behandelt of advies geeft, ongeacht wie of hoe vaak, loopt u dus een risico...

Download Verzekering voor therapeuten

 

Uw administratie bijhouden

Administratie bijhouden - hoe lang moet u uw administratie bewaren? Wat als de kliniek waar u werkt de administratie beheert? Wat gebeurt er als u een kliniek verlaat of u stopt met uw praktijk? Hoe zit het met wetgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens? Wist u dat als u geen administratie of dossiers bijhoudt het heel moeilijk wordt voor een verzekeraar om u te beschermen? Uw administratie is namelijk het belangrijkste bewijsmateriaal in het geval van een claim tegen u en is dus zeer belangrijk voor het beschermen van uw reputatie. Uw administratie bijhouden is dus een belangrijk aspect van professionaliteit en ook notities van uw sessies met patiënten zijn daar een deel van. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan leert de ervaring dat een goed bijgehouden administratie en notities de doorslag kunnen geven (naast karaktergetuigen en gedrag) als er twee tegenstrijdige standpunten worden ingenomen...

Download Uw administratie bijhouden